Don's Wine
Don's Wine 090 213 3313

Hamper Quà Tết

Lộc Xuân

Rượu vang chi lê genesis, chà là Iran 250g, hạnh nhân tách võ rang mộc 150g, kẹo trái cây 200g, óc chó nguyên võ 150g, bộ hộp ngũ hợp
625,000 VNĐ

Tân Xuân 01

Nho khô chi le 250g, Chà là Iran 250g, Hạt Macca Úc 150g, Hạt Điều vỏ lụa 150g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 150g, Hạt Óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g
595,000 VNĐ

Tân Xuân 02

Vang Chile - Santa Chilena, Hạnh nhân tách vỏ rang mộc Mỹ 150g, Hạt macca Úc Bazanland 150g, Hạt hỗn hợp Bazanland 200g, Hạt điều rang muối Bazanland 150g, Bộ hộp và túi Tân Xuân
695,000 VNĐ

Tân Xuân 03

Rượu vang chi lê signus, mắc ca 150g, hạnh nhân rang mộc tách võ 150g, hạt hỗn hợp 200g, điều rang muối 150g, hộp + túi tân xuân
770,000 VNĐ

Tân Xuân 04

Rượu cote mas rouge intense , mắc ca 150g, hạnh nhân rang mộc tách võ 150g, hạt hỗn hợp 200g, điều rang muối 150g, hộp + túi tân xuân
880,000 VNĐ

Tân Xuân 05

Rượu vang ý amami montepulciano, mắc ca 150g, hạnh nhân rang mộc tách võ 150g, hạt hỗn hợp 200g, điều rang muối 150g, hộp + túi tân xuân
1,080,000 VNĐ

Tân Xuân 06

Vang Chile Sir Passo, Hạt macca Úc 150g, Hạnh nhân tách vỏ rang mộc Mỹ 150g, Hạt hỗn hợp 200g, Hạt điều rang muối tách vỏ 150g, Bộ hộp và túi Tân Xuân
1,150,000 VNĐ

Tân Xuân Mã Đáo 01

Rượu vang chle signus, nhân hạt óc chos220g, hạt hỗn hơp 350g, hạnh nhân rang mộc tách  võ 250, hộp + túi tân xuân mã đáo
805,000 VNĐ

Tân Xuân Mã Đáo 02

 Rượu cote mas rouge intense, nhân hạt óc chó 220g, hạt hỗn hơp 350g, hạnh nhân rang mộc tách  võ 250, hộp + túi tân xuân mã đáo
915,000 VNĐ

Tân Xuân Mã Đáo 03

Rượu amami pritivo, nhân hạt óc chó 220g, hạt hỗn hơp 350g, hạnh nhân rang mộc tách  võ 250, hộp + túi tân xuân mã đáo
1,115,000 VNĐ

Tâm Giao 01

Rượu vang chi lê genesis, óc chó nguyên võ 150g, chà là 250g, kẹo trái cây 200g, điều rang muối 150g, hộp+ túi tâm giao
685,000 VNĐ

Tâm Giao 02

Hạnh nhân rang mộc 150g, Chà là Iran 250g, Hạt Macca Úc 150g, Nho khô Chile 250g, Hạt điều vỏ lụa 250g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 200g
795,000 VNĐ

Tâm Giao 03

Vang Genesis Cabernet Sauvignon, Nhân hạt óc chó Mỹ 80g, Nho khô Chile 110g, Chà là sấy Iran 135g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g, Hạt điều rang muối tách vỏ 100g, Hạt hỗn hợp 120g, Bộ hộp, túi Tâm Giao
825,000 VNĐ

Tâm Giao 04

Vang Pháp Louis Bourgogne, điều rang muối 150g, dẻ cười 150g, hạnh nhân rang mộc tách võ 150g, óc chó nguyên võ 150g, hộp+ túi tâm giao
860,000 VNĐ

Tâm Giao 05

Rượu vang pháp cote mas  rouge intense, chà là Iran 350g, óc chó nguyên võ 200g, điều võ lụa 250g, hạt hỗn hợp 350g, hạnh nhân rang bơ 250g, nho khô chi lê 300g, hộp + túi tâm giao
1,260,000 VNĐ

Tâm Giao 06

Rượu vang ý amami montepulciano, chà là Iran 350g, óc chó nguyên võ 200g, điều võ lụa 250g, hạt hỗn hợp 350g, hạnh nhân rang bơ 250g, nho khô chi lê 300g, hộp + túi tâm giao 
1,460,000 VNĐ

Tâm Giao 07

Rượu vang ý amami primitivo, hạt hỗn hợp 350g, nho khô chi lê 300g, chà là sấy 350g, hạnh nhân rang bơ 250g, điều rang muối 250g, óc chó nguyên võ hộp + túi tâm giao
1,470,000 VNĐ

Tâm Giao 08

Vang Chile Sir Passo, Chà là Iran 350g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 200g, Hạt điều vỏ lụa 250g, Hạt hỗn hợp 350g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g, Nho khô Chile 300g, Bộ hộp và túi Tâm Giao
1,530,000 VNĐ

Tâm Phúc 01

Vang Pháp Louis Bourgogne, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 250g, Hạt hỗn hợp Bazanland 350g, Nho khô Chile Bazanland 300g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 150g, Hạnh nhân tách vỏ rang mộc Mỹ Bazanland 150g, Hạt macca Úc Bazanland 150g, Chà là Iran Bazanland 250g, Bộ hộp và túi Hoàng Gia 
1,295,000 VNĐ

Phú Quý

Vang Pháp Louis Bourgogne, Hạt Óc Chó Nguyên Vỏ Mỹ 150g, Nho Khô Chile 250g, Chà Là Iran 250g, Hạt Mắc Ca Úc 150g, Hạnh Nhân Rang Bơ Mỹ 150g, Hạt Điều Vỏ Lụa 150g, Hộp Quà Thịnh Vượng
1,025,000 VNĐ

Tâm Phúc 02

Vang Pháp Louis Bourgogne, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 400g, Chà là Iran Bazanland 600g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Nho khô Chile Bazanland 550g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 250g, Hạt hỗn hợp Bazanland 350g, Hạt macc Úc Bazanland 250g, Bộ hộp và túi Thịnh Vượng
1,595,000 VNĐ

Tâm Phúc 03

Rượu Uno, nhân hạt óc chó 350g, hạnh nhân rang mộc tách võ 500g, điều rang muối 250g, dẻ cười 250g, hạnh nhân rang bơ 250g, chà là Iran 600g, hạt hỗn hợp 550g, hộp + túi thịnh vượng 
2,556,000 VNĐ

Phúc Thịnh

Vang Chile Signus 750ml, Hạt macca Úc Bazanland 110g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 100g, Nhân hạt óc có Mỹ Bazanland 80g, Hạt hỗn hợp Bazanland 200g, Dark Chocolate Digestive 200g, Bánh quy phô mai Golden Crackers, Trà xanh Việt Nam 50g, Bộ hộp và túi cửa sổ kính
825,000 VNĐ

Wine Gift 01

Vang Chile - Santa Chilena, Hạt điều rang muối tách vỏ  Bazanland - 100g, Hạt hạnh nhân rang mộc Bazanland - 100g, Hạt hỗn hợp Mixed Nuts - Bazanland - 120g, Hộp quà rượu da Medium Size
685,000 VNĐ

Wine Gift 02

Vang Chile Genesis, Chà là Iran 135g, Hạnh nhân rang bơ 100g, Hạt hỗn hợp 120g, Bộ hộp quà da và phụ kiện cao cấp
700,000 VNĐ

Wine Gift 03

Vang Pháp Cote mas rouge intense, Hạnh nhân rang bơ 100g, Hạt macca 100g, Hạt dẻ cười 100g, Bộ hộp quà da và phụ kiện cao cấp
815,000 VNĐ

Wine Gift 04

Vang Pháp Louis Bourgogne, hạt óc chó 200g, hạnh nhân tách võ rang mộc 250g, hạt điều võ lụa 250, Hộp quà da và phụ kiện cao cấp
1,015,000 VNĐ

Wine Gift 05

Vang Pháp Cote Mas Rouge Intense, Hạt dẻ cười Mỹ 250g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g, Chà là Iran 350g, Hộp quà rượu da Large Size
1,085,000 VNĐ

Wine Gift 06

Hộp da lớn, rượu vang ý amami pri mitivo, nho khô 300g, dẻ cười 250g, hạnh nhân rang mộc tách voc 250g
1,285,000 VNĐ

Wine Gift 07

Hộp da lớn, rượu vang ý uno hạnh nhân rang mộc tách võ 250g, hạt dẻ cười 250g, nho khô 300g
1,486,000 VNĐ

Wine Gift 08

Hộp da lớn, rượu piazza super tuscan, nho khô 300g, hạt dẻ cười 250g, hạnh nhân rang mộc tách võ 250g
1,585,000 VNĐ

Spring Day

Vang Ý - Sir Passo, Bánh quy Julies 478g, Kẹo socola Romanze 135g, Bánh quy bơ vị Dâu 120g, Bánh quy Ritaz 200g, Kẹo trái cây Multi Vitamin 175g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 100g, Hạt điều rang muối Bazanland 100g , Trà xanh Việt Nam 50g, Khay quà Tết ép kim họa tiết
1,295,000 VNĐ

Fuji-san

Vang Chile Talca, Bánh quy Primart 400g, Almond milk chocola 150g, Hạnh nhân ran bơ Mỹ 250g, Nho khô Chile 300g, Hạt điều vỏ lụa 500g, Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ Bazanland 300g, Trà Oolong Royal Box - Bazanland 100g, Cà phê rang xay Premium Bazanland 200g, Khay quà Tết ép kim họa tiết
1,595,000 VNĐ

Rainbow

Vang Pháp - Louis Bourgogne, Bánh quy Julies 478g, Bánh Julies hershey's chocolate hazenut 312g, Socola Aalst Fruit & nuts sữa trái cây & hạt 150g, Bánh xốp Imperial, Khoai lang tím No Brand 110g, Kẹo mềm Bonart, Kẹo socola beryls tiramisu, Hạt óc chó nguyên vỏ 200g, hạt điều vỏ lụa 250g, kẹo trái cây 220g, Hạnh nhân rang bơ 250g, Khay quà Tết ép kim họa tiết
1,845,000 VNĐ

Best Wishes

Vang Pháp Cote Mas Languedoc Rouge, Bánh quy Forno Bonomi 400g, Bánh quy Ritaz 150g, Bánh yến mạch Sunrise, Kẹo socola Swiss Gold, Kẹo socola Toffees 300g, Kẹo matcha sữa Nhật Bản 180g, Nhân hạt óc chó Mỹ  Bazanland220g, Hạnh nhân tách vỏ rang mộc Mỹ Bazanland 100g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 100g, Trà Oolong Royal Box - Bazanland 100g, Khay quà Tết ép kim họa tiết
1,895,000 VNĐ

All The Bests

Vang Ý - Amami Primitivo, Bánh quy Ritaz 200g, Bánh quy bơ Ladory 350g, Kẹo socola Venetto 180g, Kẹo socola toffees 300g, Kẹo matcha sữa Nhật Bản 180g, Kẹo Kinghenry, Bánh quy ca cao hạt phỉ Caprice 250g, Kẹo socola Hazelnut Vintz 180g, Socola Teddy, Hạnh nhân tách vỏ rang mộc 250g, Khay quà Tết ép kim họa tiết
2,195,000 VNĐ

Landlord

Salvano Nabucco Langhe Rosso D.O.C, Hộp bánh quy Julles 410g, Hộp bánh quy giòn Primat Assort 400g, Hũ đựng mứt cô gái miền Trung, Hũ đựng mứt cô gái miền Bắc, 3 Hộp sô cô la Toffees 150g, Hạt hỗn hợp Bazanland350g, Hạt điều rang muối tách vỏ Bazanland250g, Hạnh nhân rang mộc Mỹ Bazanland 500g, Chà là Iran Bazanland 600g, Khay quà Tết ép kim họa tiết
3,295,000 VNĐ

The Winner

Vang Pháp - Cote Mas Rouge Intense, Bánh quy Kingsley, Kẹo socola Fruit and Nuts 300g, Socola Romanze, Bánh quy bơ phô mai golden 72g, Bánh quy vị Dâu 120g, Socola toffees 150g, Socola Hazelnut Vintz 180g, Trà xanh Việt Nam 50g, Chà là Iran Bazanland350g, Hạt hỗn hợp Bazanland 350g, Hạt điêu rang muối Bazanland 250g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland 250g, Giỏ quà da cao cấp (đỏ đô)
2,395,000 VNĐ

Champion

Vang Ý - Cantine due Palme Canonico, Bánh kingsley 681g, Bánh xốp Imperrial 100g, Bánh yến mạch Sunrise 178g, Bánh quy Julies bơ đậu phộng 180g, Kẹo matcha sữa Nhật Bản 180g, Socola Aalast sữa hạnh nhân 300g, Thanh socola Lindt 100g, Khoai lang tím 110g, Hạnh nhân tách vỏ rang mộc Mỹ 250g, Nho khô Chile 300g, Hạt điều vỏ lụa 500g, Nhân hạt óc chó Mỹ 350g, Giỏ quà da cao cấp (đỏ đô)
2,895,000 VNĐ

Sunny Land

Vang Ý - Salvano Nabucco Langhe Rosso D.O.C, Bánh quy Julies’s Biscuit Assorties 410g, Bánh quy bơ phô mai golden 72g, Hũ sứ đựng mứt Cô Gái Miền Nam, Bánh bắp Corn Sanwich 150g, Bánh Lex hương chanh 152g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ Bazanland400g, Hạt điều rang muối Bazanland 500g, Xoài cát sấy dẻo thượng hạng Bazanland 110g, Trà xanh Việt Nam 50g, Hạt điều vỏ lụa Bazanland 150g, Khoai lang tím 110g, Kẹo trái cây Nhật – C 180g, Giỏ quà da cao cấp (ánh kim)
2,995,000 VNĐ