Don's Wine
Don's Wine 090 213 3313

Hộp Quà Hoàng Gia

Đại Phúc 01

Rượu vang ý piazza super tuscan, óc chó nguyên võ mỹ 300g, diều rang muối 500g, mắc ca 500g, hạnh nhân rang bơ 400g, dẻ cười 500g, hạnh nhân tách võ rang mộc 500g, hộp + túi hoàng gia
2,430,000 VNĐ

Đại Phúc 02

Rượu the singleton, hạnh nhân rang bơ 400g, mắc ca 500g, hạnh nhân tách võ rang mộc 250g, dẻ cười 250g, nho khô chi lê 300g, điều võ lụa 500g, óc chó nguyên võ 300g, hộp + túi hoàng gia
2,435,000 VNĐ

Đại Phúc 03

Rượu vang ý salvano nabucco langhe rosso D.O.C, óc chó nguyên võ 300g, mắc ca 500g, dẻ cười 250g, hạnh nhân tách võ rang mộc 250g, nho khô chi lê 300g, điều võ lụa 500g, hạnh nhân rang bơ 400g, hộp + túi hoàng gia
2,445,000 VNĐ

Đại Phúc 04

Rượu hommage à roger bouey, óc chó nguyên võ mỹ 300g, diều rang muối 500g, mắc ca 500g, hạnh nhân rang bơ 400g, dẻ cười 500g, hạnh nhân tách võ rang mộc 500g, hộp + túi hoàng gia
2,452,000 VNĐ

Đại Phúc 05

Rượu vang ý salvano langhe DOC, điều rang muối 500g. Mắc ca 500g, nhô khô chi lê 300g, điều võ lụa 250g, dẻ cười 250g, hạnh nhân rang mộc tách võ 500g,  óc chó nguyên võ 300g, hộp + túi hoàng gia
2,820,000 VNĐ

Đại Phúc 06

Rượu vang, điều rang muối 500g, mắc ca 500g, hạnh nhân tách võ rang mộc 250g, hạnh nhân rang bơ 250g, điều võ lụa 250g, dẻ cười 500g, óc chó nguyên võ mỹ 300g, hộp + túi hoàng gia
2,984,500 VNĐ

Đại Phúc 07

Rượu vang pháp EDENIA Margaur AOC, mắc ca 500g, điều võ lụa 500g, hạnh nhân rang bơ 250g, óc chó nguyên võ 200g, nho khô chi lê 300g, dẻ cười 500g, hạnh nhân rang mộc tách võ 500g, hôp + túi hoàng gia
3,295,000 VNĐ

Đại Phúc 08

Rượu vang ý collefrisio, hạt điều rang muối 500g, hạnh nhân rang mộc tách võ 500g, hạt mắc ca 250g, hạt điều võ lụa 250g, hạnh nhân rang bơ 250g, hạt dẻ cười 500g, hạt óc chó 300g, hộp + túi hoàng gia
3,330,000 VNĐ